Vragen? Wij hebben de meest gestelde vragen al voor u beantwoord. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op middels het contactformulier op onze website. Wij informeren u graag.

Veel gestelde vragen

Dat hangt van de wind af. Onder normale omstandigheden isoleren beide daken slecht. Wanneer je de isolatie hard nodig hebt – in de winter met 5 graden vorst en bij windkracht 3 of hoger – tochten beide daken zo hard dat van een behoorlijke bescherming nauwelijks sprake is. Echter, bij windstil weer is de isolatiewaarde van het pannendak ongeveer nul, maar dat van het rieten dak ongeveer Rc=2,5 (en dat is zeer goed). Dit geldt zowel in de zomer als in de winter bij kou en warmte. Omdat het bij écht warm weer vaak windstil is, zal een rieten dak op de heetste zomerdagen een lekker koel huis opleveren.

Rietdekken is geen seizoenswerk. Vroeger wel, omdat rietdekkers toen in de winter zelf riet sneden. Tegenwoordig werkt men gewoon door, omdat het rietsnijden door andere, gespecialiseerde bedrijven is overgenomen. Er zijn twee restricties voor rietdekken:

 • Als het regent kan er niet gedekt worden;
 • Als het vriest (of het dak nog bevroren is) kan niet worden schoongemaakt en gerepareerd.

Een traditionele open constructie kan behoorlijk stoffig en tochtig zijn. Wilt u hier iets aan doen, dan moet de ruimte tochtdicht afgewerkt worden. Dit kan door over de binnenconstructie (de sporen, spanten en/of gordingen) een dampdichte folie aan te brengen. Deze moet zo goed mogelijk aansluiten aan de wanden. Dit doet u door eerst een lat met kit tochtdicht op de muur te bevestigen en hierop de folie aan te brengen.
Daar waar de foliebanen elkaar overlappen moeten de naden goed afgeplakt worden met tape.

Wanneer u hier overheen de afwerking zet (gipsplaat, stucwerk op board, schaaldelen, et cetera) bereikt u een energiebesparing van ongeveer 90%. De spouw tussen riet en onderconstructie blijft dan wel bestaan.
Echte isolatie aan de binnenkant kan wel, maar dan is de opbouw anders: damp-open folie, isolatiemateriaal, dampdichte folie en tot slot afwerking. Bij het toepassen van isolatiemateriaal onder het riet moet de dampdichte laag 100% dicht zijn. Zo niet, dan moet u rekening houden met een verkorte levensduur van het riet.

Ongeveer 35 jaar. Eerst met spijkerdaken, later met schroefdaken. Het schroefdak is een verbeterd spijkerdak. Beide gaan uit van een gesloten onderconstructie waarbij het riet spouwloos op een dichte ondergrond wordt aangebracht.

Nee, helaas niet. Al het riet dat aan zonlicht wordt blootgesteld, zal binnen 2 jaar verkleuren tot een grijsbruine tint. Wel bestaat er een groot verschil tussen schoon riet en riet waar een laag alg op zit. Het laatste is smerig zwart, terwijl een schoon dak er ook in grijsbruine staat mooi uit ziet.

Een simpele vraag met een moeilijk antwoord. De levensduur van het rieten dak hangt van ontzettend veel factoren af, die allemaal op hetzelfde moment een rol spelen:

 • Het gebruikte riet;
 • De ligging van het pand;
 • De hellingshoek van het dak;
 • Het vakmanschap van de rietdekker;
 • De gekozen bouwkundige constructie;

Bij al deze factoren kan men fouten maken met een sterk verkorte levensduur van het riet tot gevolg.
Wanneer een dak 20 tot 25 jaar meegaat (kort) dan vraagt men zich af: wat was er niet optimaal? In veel gevallen zal een combinatie van factoren een rol spelen. Het is dan moeilijk vast te stellen welke factoren in meer of mindere mate een bijdrage hebben gehad.

Hoe verlengt u de levensduur van uw dak?

Maak gebruik van grof, houtig riet in plaats van fijn riet
Hoe meer vrije toegang van wind en zon rond het pand hoe beter
Zorg ervoor dat vocht vanuit de woning niet zonder belemmering in het dak terecht kan komen. Dit is bij veel traditionele daken op bestaande panden een onderschat probleem
Hoe steiler het dak hoe beter
Een goede rietdekker is een must, en de beste garantie dat u goed riet krijgt

Wat is een geschikte kapconstructie?

Voor nieuwe kappen zijn er maar twee geschikte constructies die voldoen aan de wettelijk geëiste isolatiewaarden:
Een gebonden dak boven een isolatiepaneel met verhoogde tengel en rietlatten
Een schroefdak op een voor dit doel vervaardigd isolatiepaneel
Beide leveren een goed en duurzaam dak mits de onderconstructie tochtdicht wordt uitgevoerd. Dus alle naden tussen de panelen van buiten moeten goed afgepurd worden. Een aannemer kan ook zelf een constructie opbouwen. Het goed aanbrengen van een dampremmende laag aan de binnenkant bepaalt dan de kwaliteit van de constructie, en dus voor een groot deel de levensduur van het dak.

Gebonden dak vs. schroefdak

Als alle factoren optimaal zijn, zou een traditioneel gebonden dak iets beter zijn en iets sneller drogen dan een schroefdak. Hierdoor zou het gebonden dak een iets langere levensduur moeten hebben. In de praktijk is dit echter niet aantoonbaar terug te vinden. Wij zien veel problemen met gebonden constructies, die niet goed gemaakt zijn. Het maakt dus niet veel uit welke constructie u kiest, als het dak maar goed aangelegd is.

Veel rietdekkers kiezen voor een schroefdak, maar treft u en een rietdekker die voor traditioneel kiest, dan is dit zeker even goed. Als er bij de aanleg van het dak maar rekening gehouden wordt met alle bijkomende factoren.

Het explosief optreden van ongedierte in een rieten dak (of de directe omgeving) komt vrijwel uitsluitend voor als de woning of het rieten dak ingrijpend veranderd zijn. Vaak gebeurt dit bij nieuw gebouwde panden, verbouwingen of een vernieuwing van het riet.
Het komt voor bij rietgedekte panden, maar ook bij pannengedekte huizen. Bij rieten daken kunnen de beestjes echter langer overleven, waardoor de overlast langer zal aanhouden.

Hoe vaak komt het voor?

Vrijwel altijd is het optreden van een plaag het gevolg van een verstoord evenwicht in combinatie met bouwvocht. Een uitbraak komt voor bij 3 tot 5% van alle nieuwe rieten daken.

Hoe lang duurt het?

De overlast zal met de tijd steeds minder worden. Een plaag is in alle gevallen na 3 jaar over, omdat het evenwicht dan is hersteld en overmatig bouwvocht verdwenen is. Het duurt ongeveer 2 jaar voordat bouwvocht uit een woning verdwenen is. Extra ventileren heeft na het eerste halfjaar weinig zin, omdat het vocht te diep in de constructie

Schadelijk of niet?

Hoewel beestjes ongelooflijk hinderlijk zijn, richten ze geen schade aan, en vormen ze geen gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Bestrijding is niet goed mogelijk en doet over het algemeen meer kwaad dan goed, omdat het langer zal duren voor het evenwicht hersteld is.

Risicofactoren

Het is niet te voorspellen welke 5% van de huizen door beestjes zal worden getroffen. Risicofactoren zijn er wel: veel regen tijdens de ruwbouw, een gedeeltelijke vernieuwing (oud naast nieuw), veel huizen bij elkaar, en uitgebreid grondwerk rond het pand verhogen de kans op overlast.

De kwaliteit van het riet

Een uitbraak zegt niets over de herkomst en de kwaliteit van het gebruikte riet. Over het algemeen worden de insecten niet met het nieuwe riet aangevoerd, maar waren ze al in geringe mate aanwezig rondom het pand. Een verstoring van het evenwicht wordt ook vaak veroorzaakt door het opbrengen van nieuwe grond rond een woning (bij ophoging of vervanging van vervuilde grond). Is dit de oorzaak en is er aan het pand niets gewijzigd, dan is de overlast meestal al na een jaar geheel over.

Overal in de bouw wordt een wettelijke garantie van 10 jaar gegeven. Dit geldt ook voor rietdekken, echter op producten van natuurlijke oorsprong bestaat slechts een garantietermijn van 1 jaar. Dit komt, omdat men bij natuurproducten niet goed kan nagaan hoe de kwaliteit van het product bij levering was.

Hoe snel slijt een rieten dak?

Riet dat op een dak is aangebracht, zal verouderen en verslijten. Hoe snel dit gebeurt, hangt af van:

 • De hellingshoek van het dak;
 • De kwaliteit van aanbrengen;
 • De ligging: noord, oost, zuid of west;
 • De omgeving: schaduw of bomen;
 • Het gepleegde onderhoud;
 • De opbouw van de dakconstructie.

Verder hangt het natuurlijk af van de kwaliteit van het riet bij aanbrengen. Over het algemeen is het zo: hoe grover, des te houtiger, des te langer gaat het mee.

De kwaliteit van riet

Riet van hetzelfde perceel zal van jaar tot jaar een andere kwaliteit hebben. Helaas is er geen objectieve manier om deze kwaliteit te meten. Wat overblijft is een subjectieve beoordeling van de rietdekker. Dat het moeilijk te beoordelen is hoe de kwaliteit daadwerkelijk is, blijkt uit het feit dat het slechtste riet vaak door dekkers op de eigen schuur verwerkt werd. Nu zijn veel rietdekkers verrast door de soms lange levensduur van dit ‘slechte’ riet.

Nee, dit is niet moeilijk. Sinds de invoering van het bouwbesluit in 1995 is het heel simpel geworden. Voor 1995 hadden veel gemeentes aanvullende bepalingen en regels. Sinds 1995 geldt voor iedere gemeente alleen het bouwbesluit.

Beperkende maatregel

Dit besluit kent slechts één beperkende maatregel. In artikel 12.7 (artikel 2.85 in BB 2003) wordt bepaald dat objecten gebouwd binnen 15 meter van de perceelgrens geen brandbare dakbedekking mogen hebben. Een rieten dak met een brandvertragende coating voldoet hier gelukkig aan

Vakfederatie

In de praktijk is de welstandscommissie de enige instantie die soms opmerkingen maakt of nadere eisen stelt aan een rieten dak. Bij de vakfederatie zijn sinds de invoering van het bouwbesluit geen panden bekend die tegengehouden zijn door regelgeving van de overheid. Wel blijkt keer op keer dat gemeentes zelf niet (voldoende) op de hoogte zijn van de regelgeving. De vakfederatie verstrekt dan met succes aanvullende informatie.

Nee, er is geen speciale verzekering nodig. In beginsel kan een gewone opstal verzekering voldoende zijn. U moet dan wel zeker weten dat in de polisvoorwaarden voldoende aandacht is voor uw situatie. Daarom is er ook een speciale verzekering voor woningen met rieten daken. Met deze polis weet u zeker dat aan alle aspecten van het hebben van een rietgedekte woning, aandacht is besteed. Met deze polis bent u altijd goed verzekerd. De rietpolis die u daarvoor kunt afsluiten, is niet duurder dan de verzekering voor een pannendak. U sluit kunt deze polis af via de Vakfederatie Rietdekkers.

Vrijblijvend informatie
  captcha

  Rietdekkersbedrijf Schut staat voor:

  • 150 jaar ervaring
  • Liefde en passie voor het vak
  • Gediplomeerde vakmensen
  • Aandacht voor duurzaamheid

  Vakfederatie Rietdekkers